火烈鸟 tiếng trung là gì?

Rate this post

火烈鸟 tiếng trung là gì?

火烈鸟 tiếng trung có nghĩa là chim hồng hạc (huǒlièniǎo )

火烈鸟 tiếng trung có nghĩa là chim hồng hạc (huǒlièniǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

chim hồng hạc (huǒlièniǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 火烈鸟 .

Ý nghĩa – Giải thích

火烈鸟 tiếng trung nghĩa là chim hồng hạc (huǒlièniǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim..

Đây là cách dùng 火烈鸟 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 火烈鸟 tiếng trung là gì? (hay giải thích chim hồng hạc (huǒlièniǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 火烈鸟 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 火烈鸟 tiếng trung / chim hồng hạc (huǒlièniǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 火烈鸟 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 火烈鸟 tiếng trung là gì?.

Read More:   Inner diameter (n)
Check Also
Close
Back to top button