灰头鹦鹉 tiếng trung là gì?

Rate this post

灰头鹦鹉 tiếng trung là gì?

灰头鹦鹉 tiếng trung có nghĩa là vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ )

灰头鹦鹉 tiếng trung có nghĩa là vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 灰头鹦鹉 .

Ý nghĩa – Giải thích

灰头鹦鹉 tiếng trung nghĩa là vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim..

Đây là cách dùng 灰头鹦鹉 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 灰头鹦鹉 tiếng trung là gì? (hay giải thích vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 灰头鹦鹉 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 灰头鹦鹉 tiếng trung / vẹt đầu xám (huītóu yīngwǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 灰头鹦鹉 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 灰头鹦鹉 tiếng trung là gì?.

Read More:   Glass concrete
Back to top button