焦距不准 tiếng trung là gì?

Rate this post

焦距不准 tiếng trung là gì?

焦距不准 tiếng trung có nghĩa là tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn )

焦距不准 tiếng trung có nghĩa là tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 焦距不准 .

Ý nghĩa – Giải thích

焦距不准 tiếng trung nghĩa là tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh..

Đây là cách dùng 焦距不准 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 焦距不准 tiếng trung là gì? (hay giải thích tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 焦距不准 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 焦距不准 tiếng trung / tiêu cự không chuẩn (jiāojù bùzhǔn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chụp ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 焦距不准 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 焦距不准 tiếng trung là gì?.

Read More:   Windproof
Check Also
Close
Back to top button