燃料工业 tiếng trung là gì?

Rate this post

染料工业 tiếng trung là gì?

染料工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè )

染料工业 tiếng trung có nghĩa là công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công ty.

công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 染料工业 .

Ý nghĩa – Giải thích

染料工业 tiếng trung nghĩa là công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp..

Đây là cách dùng 染料工业 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trong công ty 染料工业 tiếng trung là gì? (hay giải thích công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 染料工业 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 染料工业 tiếng trung / công nghiệp nhuộm (rǎnliào gōngyè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Công ty công nghiệp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   天气预报 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 燃料工业 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 燃料工业 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button