独立供电照明 tiếng trung là gì?

Rate this post

独立供电照明 tiếng trung là gì?

独立供电照明 tiếng trung có nghĩa là hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng )

独立供电照明 tiếng trung có nghĩa là hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 独立供电照明 .

Ý nghĩa – Giải thích

独立供电照明 tiếng trung nghĩa là hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 独立供电照明 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 独立供电照明 tiếng trung là gì? (hay giải thích hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 独立供电照明 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 独立供电照明 tiếng trung / hệ thống cung cấp điện và thắp sáng riêng (dúlì gōngdiàn zhàomíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   墙饰 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 独立供电照明 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 独立供电照明 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button