电汇 tiếng trung là gì?

Rate this post

电汇 tiếng trung là gì?

电汇 tiếng trung có nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì )

电汇 tiếng trung có nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

điện chuyển tiền (diànhuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 电汇 .

Ý nghĩa – Giải thích

电汇 tiếng trung nghĩa là điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 电汇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 电汇 tiếng trung là gì? (hay giải thích điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 电汇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 电汇 tiếng trung / điện chuyển tiền (diànhuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 电汇 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 电汇 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/jam-nut-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button