电池盒 tiếng trung là gì?

Rate this post

电池盒 tiếng trung là gì?

电池盒 tiếng trung có nghĩa là hộp pin (diànchí hé )

电池盒 tiếng trung có nghĩa là hộp pin (diànchí hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện.

hộp pin (diànchí hé ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 电池盒 .

Ý nghĩa – Giải thích

电池盒 tiếng trung nghĩa là hộp pin (diànchí hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh..

Đây là cách dùng 电池盒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ điện 电池盒 tiếng trung là gì? (hay giải thích hộp pin (diànchí hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 电池盒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 电池盒 tiếng trung / hộp pin (diànchí hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 电池盒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 电池盒 tiếng trung là gì?.

Read More:   Preferred product
Check Also
Close
Back to top button