痛经 tiếng trung là gì?

Rate this post

痛经 tiếng trung là gì?

痛经 tiếng trung có nghĩa là hành kinh đau bụng (tòngjīng )

痛经 tiếng trung có nghĩa là hành kinh đau bụng (tòngjīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

hành kinh đau bụng (tòngjīng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 痛经 .

Ý nghĩa – Giải thích

痛经 tiếng trung nghĩa là hành kinh đau bụng (tòngjīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật..

Đây là cách dùng 痛经 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 痛经 tiếng trung là gì? (hay giải thích hành kinh đau bụng (tòngjīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 痛经 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 痛经 tiếng trung / hành kinh đau bụng (tòngjīng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 痛经 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 痛经 tiếng trung là gì?.

Read More:   栓钉 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button