真面目(まじめ) tiếng nhật là gì?

Rate this post

真面目(まじめ) tiếng nhật là gì?

真面目(まじめ) tiếng nhật có nghĩa là Đàng hoàng, chăm chỉ

真面目(まじめ) tiếng nhật có nghĩa là Đàng hoàng, chăm chỉ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

Đàng hoàng, chăm chỉ Tiếng Nhật là gì?

Đàng hoàng, chăm chỉ Tiếng Nhật có nghĩa là 真面目(まじめ) .

Ý nghĩa – Giải thích

真面目(まじめ) tiếng nhật nghĩa là Đàng hoàng, chăm chỉ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách..

Đây là cách dùng 真面目(まじめ) tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 真面目(まじめ) tiếng nhật là gì? (hay giải thích Đàng hoàng, chăm chỉ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 真面目(まじめ) tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 真面目(まじめ) tiếng nhật / Đàng hoàng, chăm chỉ.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Tính cách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 真面目(まじめ) tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 真面目(まじめ) tiếng nhật là gì?.

Read More:   Spiral conveyor
Check Also
Close
Back to top button