短斤缺两 tiếng trung là gì?

Rate this post

短斤缺两 tiếng trung là gì?

短斤缺两 tiếng trung có nghĩa là cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng )

短斤缺两 tiếng trung có nghĩa là cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 短斤缺两 .

Ý nghĩa – Giải thích

短斤缺两 tiếng trung nghĩa là cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 短斤缺两 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 短斤缺两 tiếng trung là gì? (hay giải thích cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 短斤缺两 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 短斤缺两 tiếng trung / cân thiếu (duǎn jīn quē liǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 短斤缺两 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 短斤缺两 tiếng trung là gì?.

Read More:   建築学 tiếng nhật là gì?
Back to top button