秃头 tiếng trung là gì?

Rate this post

秃头 tiếng trung là gì?

秃头 tiếng trung có nghĩa là hói đầu (tūtóu )

秃头 tiếng trung có nghĩa là hói đầu (tūtóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

hói đầu (tūtóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 秃头 .

Ý nghĩa – Giải thích

秃头 tiếng trung nghĩa là hói đầu (tūtóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật..

Đây là cách dùng 秃头 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 秃头 tiếng trung là gì? (hay giải thích hói đầu (tūtóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 秃头 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 秃头 tiếng trung / hói đầu (tūtóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 秃头 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 秃头 tiếng trung là gì?.

Read More:   滑菇 滑子菇 珍珠菇 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button