端茶倒水 là gì?

Rate this post

端茶倒水 là gì?

端茶倒水 có nghĩa là (duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước

端茶倒水 có nghĩa là (duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước Tiếng Trung là gì?

bưng trà rót nước Tiếng Trung có nghĩa là 端茶倒水.

Ý nghĩa – Giải thích

端茶倒水 nghĩa là (duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 端茶倒水. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 端茶倒水 là gì? (hay giải thích (duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 端茶倒水 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 端茶倒水 / (duān chá dǎo shuǐ ) bưng trà rót nước.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 端茶倒水 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 端茶倒水 là gì? .

Read More:   Back waist dart
Back to top button