箱 tiếng trung là gì?

Rate this post

箱 tiếng trung là gì?

箱 tiếng trung có nghĩa là thùng gỗ (xiāng )

箱 tiếng trung có nghĩa là thùng gỗ (xiāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bưu điện.

thùng gỗ (xiāng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 箱 .

Ý nghĩa – Giải thích

箱 tiếng trung nghĩa là thùng gỗ (xiāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện..

Đây là cách dùng 箱 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bưu điện 箱 tiếng trung là gì? (hay giải thích thùng gỗ (xiāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 箱 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 箱 tiếng trung / thùng gỗ (xiāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 箱 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 箱 tiếng trung là gì?.

Read More:   仮払い tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button