粗鲁动作 tiếng trung là gì?

Rate this post

粗鲁动作 tiếng trung là gì?

粗鲁动作 tiếng trung có nghĩa là động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò )

粗鲁动作 tiếng trung có nghĩa là động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 粗鲁动作 .

Ý nghĩa – Giải thích

粗鲁动作 tiếng trung nghĩa là động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 粗鲁动作 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 粗鲁动作 tiếng trung là gì? (hay giải thích động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 粗鲁动作 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 粗鲁动作 tiếng trung / động tác thô bạo (cūlǔ dòngzuò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 粗鲁动作 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 粗鲁动作 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/differential-lock-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button