纪念邮票 tiếng trung là gì?

Rate this post

纪念邮票 tiếng trung là gì?

纪念邮票 tiếng trung có nghĩa là tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào )

纪念邮票 tiếng trung có nghĩa là tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bưu điện.

tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 纪念邮票 .

Ý nghĩa – Giải thích

纪念邮票 tiếng trung nghĩa là tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện..

Đây là cách dùng 纪念邮票 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bưu điện 纪念邮票 tiếng trung là gì? (hay giải thích tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 纪念邮票 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 纪念邮票 tiếng trung / tem kỷ niệm (jìniàn yóupiào ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 纪念邮票 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 纪念邮票 tiếng trung là gì?.

Read More:   Rear lamp assembly check
Check Also
Close
Back to top button