络腮胡子 tiếng trung là gì?

Rate this post

络腮胡子 tiếng trung là gì?

络腮胡子 tiếng trung có nghĩa là râu quai nón (luòsāi húzi )

络腮胡子 tiếng trung có nghĩa là râu quai nón (luòsāi húzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

râu quai nón (luòsāi húzi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 络腮胡子 .

Ý nghĩa – Giải thích

络腮胡子 tiếng trung nghĩa là râu quai nón (luòsāi húzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 络腮胡子 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 络腮胡子 tiếng trung là gì? (hay giải thích râu quai nón (luòsāi húzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 络腮胡子 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 络腮胡子 tiếng trung / râu quai nón (luòsāi húzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 络腮胡子 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 络腮胡子 tiếng trung là gì?.

Read More:   Native API
Back to top button