罚球区 禁区 tiếng trung là gì?

Rate this post

罚球区 禁区 tiếng trung là gì?

罚球区 禁区 tiếng trung có nghĩa là vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū )

罚球区 禁区 tiếng trung có nghĩa là vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 罚球区 禁区 .

Ý nghĩa – Giải thích

罚球区 禁区 tiếng trung nghĩa là vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 罚球区 禁区 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 罚球区 禁区 tiếng trung là gì? (hay giải thích vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 罚球区 禁区 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 罚球区 禁区 tiếng trung / vùng cấm địa (fáqiúqū jìnqū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Retail market

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 罚球区 禁区 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 罚球区 禁区 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button