羊肚菇 tiếng trung là gì?

Rate this post

羊肚菇 tiếng trung là gì?

羊肚菇 tiếng trung có nghĩa là nấm bụng dê (yáng dǔ gū )

羊肚菇 tiếng trung có nghĩa là nấm bụng dê (yáng dǔ gū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nấm ăn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

nấm bụng dê (yáng dǔ gū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 羊肚菇 .

Ý nghĩa – Giải thích

羊肚菇 tiếng trung nghĩa là nấm bụng dê (yáng dǔ gū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nấm ăn..

Đây là cách dùng 羊肚菇 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 羊肚菇 tiếng trung là gì? (hay giải thích nấm bụng dê (yáng dǔ gū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nấm ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 羊肚菇 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 羊肚菇 tiếng trung / nấm bụng dê (yáng dǔ gū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nấm ăn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 羊肚菇 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 羊肚菇 tiếng trung là gì?.

Read More:   Engine size
Check Also
Close
Back to top button