股上 tiếng nhật là gì?

Rate this post

股上 tiếng nhật là gì?

股上 tiếng nhật có nghĩa là Giàng trên

股上 tiếng nhật có nghĩa là Giàng trên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Giàng trên Tiếng Nhật là gì?

Giàng trên Tiếng Nhật có nghĩa là 股上 .

Ý nghĩa – Giải thích

股上 tiếng nhật nghĩa là Giàng trên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc..

Đây là cách dùng 股上 tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 股上 tiếng nhật là gì? (hay giải thích Giàng trên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 股上 tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 股上 tiếng nhật / Giàng trên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành May mặc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 股上 tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 股上 tiếng nhật là gì?.

Read More:   Charging system check
Back to top button