肩膀撞人 tiếng trung là gì?

Rate this post

肩膀撞人 tiếng trung là gì?

肩膀撞人 tiếng trung có nghĩa là dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén )

肩膀撞人 tiếng trung có nghĩa là dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 肩膀撞人 .

Ý nghĩa – Giải thích

肩膀撞人 tiếng trung nghĩa là dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 肩膀撞人 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 肩膀撞人 tiếng trung là gì? (hay giải thích dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 肩膀撞人 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 肩膀撞人 tiếng trung / dùng vai hích (jiānbǎng zhuàngrén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 肩膀撞人 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 肩膀撞人 tiếng trung là gì?.

Read More:   Rated voltage
Check Also
Close
Back to top button