脑外科 tiếng trung là gì?

Rate this post

脑外科 tiếng trung là gì?

脑外科 tiếng trung có nghĩa là khoa não (nǎo wàikē )

脑外科 tiếng trung có nghĩa là khoa não (nǎo wàikē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Y học.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

khoa não (nǎo wàikē ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 脑外科 .

Ý nghĩa – Giải thích

脑外科 tiếng trung nghĩa là khoa não (nǎo wàikē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Y học..

Đây là cách dùng 脑外科 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 脑外科 tiếng trung là gì? (hay giải thích khoa não (nǎo wàikē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Y học. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 脑外科 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 脑外科 tiếng trung / khoa não (nǎo wàikē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Y học.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 脑外科 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 脑外科 tiếng trung là gì?.

Read More:   找落点 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button