艏楼 tiếng trung là gì?

Rate this post

艏楼 tiếng trung là gì?

艏楼 tiếng trung có nghĩa là thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu )

艏楼 tiếng trung có nghĩa là thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 艏楼 .

Ý nghĩa – Giải thích

艏楼 tiếng trung nghĩa là thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 艏楼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 艏楼 tiếng trung là gì? (hay giải thích thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 艏楼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 艏楼 tiếng trung / thượng tàu mũi của tàu (shǒu lóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   幡然醒悟 là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 艏楼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 艏楼 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button