花线 tiếng trung là gì?

Rate this post

划线 tiếng trung là gì?

划线 tiếng trung có nghĩa là gạch chân (huá xiàn )

划线 tiếng trung có nghĩa là gạch chân (huá xiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

gạch chân (huá xiàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 划线 .

Ý nghĩa – Giải thích

划线 tiếng trung nghĩa là gạch chân (huá xiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell..

Đây là cách dùng 划线 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ thông tin 划线 tiếng trung là gì? (hay giải thích gạch chân (huá xiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 划线 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 划线 tiếng trung / gạch chân (huá xiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Excell.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 花线 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 花线 tiếng trung là gì?.

Read More:   Calendar­year deductible
Check Also
Close
Back to top button