蝴蝶 tiếng trung là gì?

Rate this post

蝴蝶 tiếng trung là gì?

蝴蝶 tiếng trung có nghĩa là bướm (húdié )

蝴蝶 tiếng trung có nghĩa là bướm (húdié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Côn trùng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

bướm (húdié ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 蝴蝶 .

Ý nghĩa – Giải thích

蝴蝶 tiếng trung nghĩa là bướm (húdié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Côn trùng..

Đây là cách dùng 蝴蝶 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 蝴蝶 tiếng trung là gì? (hay giải thích bướm (húdié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Côn trùng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 蝴蝶 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 蝴蝶 tiếng trung / bướm (húdié ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Côn trùng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 蝴蝶 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 蝴蝶 tiếng trung là gì?.

Read More:   Diagram
Back to top button