视神经炎 tiếng trung là gì?

Rate this post

视神经炎 tiếng trung là gì?

视神经炎 tiếng trung có nghĩa là viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán )

视神经炎 tiếng trung có nghĩa là viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 视神经炎 .

Ý nghĩa – Giải thích

视神经炎 tiếng trung nghĩa là viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt..

Đây là cách dùng 视神经炎 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 视神经炎 tiếng trung là gì? (hay giải thích viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 视神经炎 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 视神经炎 tiếng trung / viêm thần kinh thị giác (shìshénjīng yán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh về mắt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/skilled-workman-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 视神经炎 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 视神经炎 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button