设计科 tiếng trung là gì?

Rate this post

设计科 tiếng trung là gì?

设计科 tiếng trung có nghĩa là phòng thiết kế (shèjì kē )

设计科 tiếng trung có nghĩa là phòng thiết kế (shèjì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

phòng thiết kế (shèjì kē ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 设计科 .

Ý nghĩa – Giải thích

设计科 tiếng trung nghĩa là phòng thiết kế (shèjì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy..

Đây là cách dùng 设计科 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 设计科 tiếng trung là gì? (hay giải thích phòng thiết kế (shèjì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 设计科 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 设计科 tiếng trung / phòng thiết kế (shèjì kē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cơ cấu quản lý nhà máy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   网裁 球网裁判员 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 设计科 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 设计科 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button