豚尾猕猴 tiếng trung là gì?

Rate this post

豚尾猕猴 tiếng trung là gì?

豚尾猕猴 tiếng trung có nghĩa là khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu )

豚尾猕猴 tiếng trung có nghĩa là khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 豚尾猕猴 .

Ý nghĩa – Giải thích

豚尾猕猴 tiếng trung nghĩa là khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật..

Đây là cách dùng 豚尾猕猴 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 豚尾猕猴 tiếng trung là gì? (hay giải thích khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 豚尾猕猴 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 豚尾猕猴 tiếng trung / khỉ đuôi lợn (tún wěi míhóu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Cabin

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 豚尾猕猴 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 豚尾猕猴 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button