豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì?

Rate this post

豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì?

豚鼠 天竺鼠 tiếng trung có nghĩa là chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ )

豚鼠 天竺鼠 tiếng trung có nghĩa là chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 豚鼠 天竺鼠 .

Ý nghĩa – Giải thích

豚鼠 天竺鼠 tiếng trung nghĩa là chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật..

Đây là cách dùng 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì? (hay giải thích chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung / chuột lang (túnshǔ tiānzhúshǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 豚鼠 天竺鼠 tiếng trung là gì?.

Read More:   눈 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button