货舱 tiếng trung là gì?

Rate this post

货舱 tiếng trung là gì?

货舱 tiếng trung có nghĩa là khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng )

货舱 tiếng trung có nghĩa là khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 货舱 .

Ý nghĩa – Giải thích

货舱 tiếng trung nghĩa là khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy..

Đây là cách dùng 货舱 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 货舱 tiếng trung là gì? (hay giải thích khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 货舱 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 货舱 tiếng trung / khoang để hàng khoang hàng hóa (huòcāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bến tàu thủy.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   公文包 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 货舱 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 货舱 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button