贴面舞 tiếng trung là gì?

Rate this post

贴面舞 tiếng trung là gì?

贴面舞 tiếng trung có nghĩa là điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ )

贴面舞 tiếng trung có nghĩa là điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 贴面舞 .

Ý nghĩa – Giải thích

贴面舞 tiếng trung nghĩa là điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường..

Đây là cách dùng 贴面舞 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 贴面舞 tiếng trung là gì? (hay giải thích điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 贴面舞 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 贴面舞 tiếng trung / điệu cheek to cheek điệu nhảy má kề má (tiē miàn wǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vũ trường.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Non-module communication circuit wiring repair

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 贴面舞 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 贴面舞 tiếng trung là gì?.

Back to top button