足球 tiếng trung là gì?

Rate this post

足球 tiếng trung là gì?

足球 tiếng trung có nghĩa là bóng đá (zúqiú )

足球 tiếng trung có nghĩa là bóng đá (zúqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

bóng đá (zúqiú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 足球 .

Ý nghĩa – Giải thích

足球 tiếng trung nghĩa là bóng đá (zúqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 足球 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 足球 tiếng trung là gì? (hay giải thích bóng đá (zúqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 足球 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 足球 tiếng trung / bóng đá (zúqiú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 足球 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 足球 tiếng trung là gì?.

Read More:   Special repair techniques
Check Also
Close
Back to top button