跳板跳水 tiếng trung là gì?

Rate this post

跳板跳水 tiếng trung là gì?

跳板跳水 tiếng trung có nghĩa là nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ )

跳板跳水 tiếng trung có nghĩa là nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 跳板跳水 .

Ý nghĩa – Giải thích

跳板跳水 tiếng trung nghĩa là nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước..

Đây là cách dùng 跳板跳水 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 跳板跳水 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 跳板跳水 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 跳板跳水 tiếng trung / nhảy cầu ván mềm (tiàobǎn tiàoshuǐ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thể thao dưới nước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Fuel filler door alternative opening procedure

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 跳板跳水 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 跳板跳水 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • red
Back to top button