躲闪 tiếng trung là gì?

Rate this post

躲闪 tiếng trung là gì?

躲闪 tiếng trung có nghĩa là né tránh (duǒshǎn )

躲闪 tiếng trung có nghĩa là né tránh (duǒshǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thể thao.

né tránh (duǒshǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 躲闪 .

Ý nghĩa – Giải thích

躲闪 tiếng trung nghĩa là né tránh (duǒshǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá..

Đây là cách dùng 躲闪 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thể thao 躲闪 tiếng trung là gì? (hay giải thích né tránh (duǒshǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 躲闪 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 躲闪 tiếng trung / né tránh (duǒshǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bóng đá.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 躲闪 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 躲闪 tiếng trung là gì?.

Read More:   統合失調症 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button