邮车 tiếng trung là gì?

Rate this post

邮车 tiếng trung là gì?

邮车 tiếng trung có nghĩa là xe bưu chính (yóu chē )

邮车 tiếng trung có nghĩa là xe bưu chính (yóu chē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bưu điện.

xe bưu chính (yóu chē ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 邮车 .

Ý nghĩa – Giải thích

邮车 tiếng trung nghĩa là xe bưu chính (yóu chē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện..

Đây là cách dùng 邮车 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bưu điện 邮车 tiếng trung là gì? (hay giải thích xe bưu chính (yóu chē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 邮车 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 邮车 tiếng trung / xe bưu chính (yóu chē ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 邮车 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 邮车 tiếng trung là gì?.

Read More:   Primer oven
Check Also
Close
Back to top button