酒窝 tiếng trung là gì?

Rate this post

酒窝 tiếng trung là gì?

酒窝 tiếng trung có nghĩa là núm đồng tiền (jiǔ wō )

酒窝 tiếng trung có nghĩa là núm đồng tiền (jiǔ wō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

núm đồng tiền (jiǔ wō ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 酒窝 .

Ý nghĩa – Giải thích

酒窝 tiếng trung nghĩa là núm đồng tiền (jiǔ wō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể..

Đây là cách dùng 酒窝 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 酒窝 tiếng trung là gì? (hay giải thích núm đồng tiền (jiǔ wō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 酒窝 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 酒窝 tiếng trung / núm đồng tiền (jiǔ wō ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bộ phận cơ thể.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Primary motion

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 酒窝 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 酒窝 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button