阻截 tiếng trung là gì?

Rate this post

租借 tiếng trung là gì?

租借 tiếng trung có nghĩa là thuê (zūjiè )

租借 tiếng trung có nghĩa là thuê (zūjiè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

thuê (zūjiè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 租借 .

Ý nghĩa – Giải thích

租借 tiếng trung nghĩa là thuê (zūjiè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà..

Đây là cách dùng 租借 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 租借 tiếng trung là gì? (hay giải thích thuê (zūjiè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 租借 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 租借 tiếng trung / thuê (zūjiè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 阻截 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 阻截 tiếng trung là gì?.

Read More:   Chop shop
Check Also
Close
Back to top button