音乐节目 tiếng trung là gì?

Rate this post

音乐节目 tiếng trung là gì?

音乐节目 tiếng trung có nghĩa là chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù )

音乐节目 tiếng trung có nghĩa là chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 音乐节目 .

Ý nghĩa – Giải thích

音乐节目 tiếng trung nghĩa là chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình..

Đây là cách dùng 音乐节目 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 音乐节目 tiếng trung là gì? (hay giải thích chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 音乐节目 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 音乐节目 tiếng trung / chương trình âm nhạc (yīnyuè jiémù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Transceiver module

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 音乐节目 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 音乐节目 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Sateen
Back to top button