预应力钢材 tiếng trung là gì?

Rate this post

预应力钢材 tiếng trung là gì?

预应力钢材 tiếng trung có nghĩa là thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái )

预应力钢材 tiếng trung có nghĩa là thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 预应力钢材 .

Ý nghĩa – Giải thích

预应力钢材 tiếng trung nghĩa là thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 预应力钢材 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 预应力钢材 tiếng trung là gì? (hay giải thích thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 预应力钢材 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 预应力钢材 tiếng trung / thép dự ứng lực (yù yìnglì gāngcái ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Panel

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 预应力钢材 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 预应力钢材 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button