风信子 tiếng trung là gì?

Rate this post

风信子 tiếng trung là gì?

风信子 tiếng trung có nghĩa là lan dạ hương (fēng xìnzi )

风信子 tiếng trung có nghĩa là lan dạ hương (fēng xìnzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

lan dạ hương (fēng xìnzi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 风信子 .

Ý nghĩa – Giải thích

风信子 tiếng trung nghĩa là lan dạ hương (fēng xìnzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 风信子 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 风信子 tiếng trung là gì? (hay giải thích lan dạ hương (fēng xìnzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 风信子 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 风信子 tiếng trung / lan dạ hương (fēng xìnzi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 风信子 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 风信子 tiếng trung là gì?.

Read More:   Handkerchief hemline
Check Also
Close
Back to top button