马尾辫发型 tiếng trung là gì?

Rate this post

马尾辫发型 tiếng trung là gì?

马尾辫发型 tiếng trung có nghĩa là kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng )

马尾辫发型 tiếng trung có nghĩa là kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 马尾辫发型 .

Ý nghĩa – Giải thích

马尾辫发型 tiếng trung nghĩa là kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 马尾辫发型 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 马尾辫发型 tiếng trung là gì? (hay giải thích kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 马尾辫发型 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 马尾辫发型 tiếng trung / kiểu tóc đuôi ngựa (mǎwěi biàn fāxíng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Rough yarn

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 马尾辫发型 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 马尾辫发型 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button