黄小鹭 tiếng trung là gì?

Rate this post

黄小鹭 tiếng trung là gì?

黄小鹭 tiếng trung có nghĩa là cò lửa (huángxiǎolù )

黄小鹭 tiếng trung có nghĩa là cò lửa (huángxiǎolù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

cò lửa (huángxiǎolù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 黄小鹭 .

Ý nghĩa – Giải thích

黄小鹭 tiếng trung nghĩa là cò lửa (huángxiǎolù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim..

Đây là cách dùng 黄小鹭 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 黄小鹭 tiếng trung là gì? (hay giải thích cò lửa (huángxiǎolù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 黄小鹭 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 黄小鹭 tiếng trung / cò lửa (huángxiǎolù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Chim.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 黄小鹭 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 黄小鹭 tiếng trung là gì?.

Read More:   Inboard brakes or discs
Check Also
Close
Back to top button