黄梢木 tiếng trung là gì?

Rate this post

黄梢木 tiếng trung là gì?

黄梢木 tiếng trung có nghĩa là gỗ chò chỉ (huáng shāo mù )

黄梢木 tiếng trung có nghĩa là gỗ chò chỉ (huáng shāo mù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

gỗ chò chỉ (huáng shāo mù ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 黄梢木 .

Ý nghĩa – Giải thích

黄梢木 tiếng trung nghĩa là gỗ chò chỉ (huáng shāo mù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ..

Đây là cách dùng 黄梢木 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ 黄梢木 tiếng trung là gì? (hay giải thích gỗ chò chỉ (huáng shāo mù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 黄梢木 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 黄梢木 tiếng trung / gỗ chò chỉ (huáng shāo mù ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Gỗ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 黄梢木 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 黄梢木 tiếng trung là gì?.

Read More:   Raw edge
Check Also
Close
  • Tip
Back to top button