黄色录像 tiếng trung là gì?

Rate this post

黄色录像 tiếng trung là gì?

黄色录像 tiếng trung có nghĩa là băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng )

黄色录像 tiếng trung có nghĩa là băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 黄色录像 .

Ý nghĩa – Giải thích

黄色录像 tiếng trung nghĩa là băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình..

Đây là cách dùng 黄色录像 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 黄色录像 tiếng trung là gì? (hay giải thích băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 黄色录像 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 黄色录像 tiếng trung / băng hình đồi trụy (huángsè lùxiàng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Phát thanh và truyền hình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   焗油膏 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 黄色录像 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 黄色录像 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button