당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì?

Rate this post

당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì?

당기 원재료 매입액 tiếng hàn có nghĩa là tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này

당기 원재료 매입액 tiếng hàn có nghĩa là tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này Tiếng Hàn là gì?

tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này Tiếng Hàn có nghĩa là 당기 원재료 매입액 .

Ý nghĩa – Giải thích

당기 원재료 매입액 tiếng hàn nghĩa là tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán..

Đây là cách dùng 당기 원재료 매입액 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế 당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì? (hay giải thích tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 당기 원재료 매입액 tiếng hàn / tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Kế toán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/ke-ting-tieng-trung-la-gi/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 당기 원재료 매입액 tiếng hàn là gì?.

Check Also
Close
  • Moth
Back to top button