대야 tiếng hàn là gì?

Rate this post

 대야 tiếng hàn là gì?

 대야 tiếng hàn có nghĩa là thau, chậu

 대야 tiếng hàn có nghĩa là thau, chậu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ gia dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ gia dụng.

thau, chậu Tiếng Hàn là gì?

thau, chậu Tiếng Hàn có nghĩa là  대야 .

Ý nghĩa – Giải thích

 대야 tiếng hàn nghĩa là thau, chậu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ gia dụng..

Đây là cách dùng  대야 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đồ gia dụng  대야 tiếng hàn là gì? (hay giải thích thau, chậu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ gia dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa  대야 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  대야 tiếng hàn / thau, chậu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Đồ gia dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  대야 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  대야 tiếng hàn là gì?.

Read More:   To bore out an engine
Check Also
Close
Back to top button