링거 tiếng hàn là gì?

Rate this post

링거 tiếng hàn là gì?

링거 tiếng hàn có nghĩa là dịch truyền

링거 tiếng hàn có nghĩa là dịch truyền.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

dịch truyền Tiếng Hàn là gì?

dịch truyền Tiếng Hàn có nghĩa là 링거 .

Ý nghĩa – Giải thích

링거 tiếng hàn nghĩa là dịch truyền.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng 링거 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 링거 tiếng hàn là gì? (hay giải thích dịch truyền.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 링거 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 링거 tiếng hàn / dịch truyền.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 링거 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 링거 tiếng hàn là gì?.

Read More:   in the pink of (something) Tiếng Anh là gì?
Back to top button