서운하다 tiếng hàn là gì?

Rate this post

서운하다 tiếng hàn là gì?

서운하다 tiếng hàn có nghĩa là hụt hẫng, đáng tiếc, buồn

서운하다 tiếng hàn có nghĩa là hụt hẫng, đáng tiếc, buồn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

hụt hẫng, đáng tiếc, buồn Tiếng Hàn là gì?

hụt hẫng, đáng tiếc, buồn Tiếng Hàn có nghĩa là 서운하다 .

Ý nghĩa – Giải thích

서운하다 tiếng hàn nghĩa là hụt hẫng, đáng tiếc, buồn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc..

Đây là cách dùng 서운하다 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 서운하다 tiếng hàn là gì? (hay giải thích hụt hẫng, đáng tiếc, buồn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 서운하다 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 서운하다 tiếng hàn / hụt hẫng, đáng tiếc, buồn.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Cảm xúc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 서운하다 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 서운하다 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Retail price index (n)
Check Also
Close
Back to top button