코가 막히다 tiếng hàn là gì?

Rate this post

코가 막히다 tiếng hàn là gì?

코가 막히다 tiếng hàn có nghĩa là ngạt mũi

코가 막히다 tiếng hàn có nghĩa là ngạt mũi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

ngạt mũi Tiếng Hàn là gì?

ngạt mũi Tiếng Hàn có nghĩa là 코가 막히다 .

Ý nghĩa – Giải thích

코가 막히다 tiếng hàn nghĩa là ngạt mũi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng 코가 막히다 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng 코가 막히다 tiếng hàn là gì? (hay giải thích ngạt mũi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 코가 막히다 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 코가 막히다 tiếng hàn / ngạt mũi.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 코가 막히다 tiếng hàn là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 코가 막히다 tiếng hàn là gì?.

Read More:   Campaign (n,v)
Check Also
Close
Back to top button