2-tone fabric

Rate this post

2-tone fabric là gì?

2-tone fabric có nghĩa là (n) Nền vải có hai màu

2-tone fabric có nghĩa là (n) Nền vải có hai màu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nền vải có hai màu Tiếng Anh là gì?

(n) Nền vải có hai màu Tiếng Anh có nghĩa là 2-tone fabric.

Ý nghĩa – Giải thích

2-tone fabric nghĩa là (n) Nền vải có hai màu.

Đây là cách dùng 2-tone fabric. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc 2-tone fabric là gì? (hay giải thích (n) Nền vải có hai màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa 2-tone fabric là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 2-tone fabric / (n) Nền vải có hai màu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 2-tone fabric mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 2-tone fabric .

Read More:   Vacuum
Check Also
Close
Back to top button