4-point racing harness

Rate this post

4-point racing harness là gì?

4-point racing harness có nghĩa là Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn

4-point racing harness có nghĩa là Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn Tiếng Anh là gì?

Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn Tiếng Anh có nghĩa là 4-point racing harness.

Ý nghĩa – Giải thích

4-point racing harness nghĩa là Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn..

Đây là cách dùng 4-point racing harness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô 4-point racing harness là gì? (hay giải thích Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 4-point racing harness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 4-point racing harness / Bộ đai an toàn dành cho xe đua có 4 chốt gắn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   墨水瓶 là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 4-point racing harness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 4-point racing harness .

Check Also
Close
Back to top button